Wat is professionele coaching?

Heel netjes geformuleerd is coaching: “die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”.

Als coach loop ik een tijdje met u op, om te helpen uw eigen ontwikkeling (beter) vorm te geven. In dat proces zal ik vragen stellen (en soms nog meer vragen stellen), spiegelen, confronteren, meedenken, af en toe een theoretische context schetsen en waar nodig opdrachten geven.

In het eerste en tweede gesprek stelt u -in samenspraak met mij- deze doelen vast. Hoe vervolgens in grote lijnen het traject er uit zal zien kunt u hier lezen.
In het traject werk ik graag doelgericht, vanuit analyse gecombineerd met intuïtie. En richt ik mij er op ook te horen wat niet gezegd wordt.
Ik kies er voor cliënten te begeleiden naar eigen keuzes en eigen oplossingen in plaats van oplossingen aan te dragen. U kunt hier lezen wat verder voor mij belangrijk is qua werkwijze.

In de afgelopen twintig jaar heb ik mensen met allerlei verschillende vragen begeleid. De onderwerpen waar ik mij in de loop van de tijd in gespecialiseerd heb zijn persoonlijke effectiviteit, mentale weerbaarheid, de balans werk, privé en ambitie, gezond omgaan met stress en het op authentieke wijze vormgeven van leiderschap.