E-Coaching

Het is een mooie ontwikkeling dat steeds meer mensen de mogelijkheid omarmen op ‘op afstand’ coaching te krijgen. E-coaching (of liever e-mailcoaching) kent een flink aantal positieve eigenschappen, waarvan de meest in het oog springende zijn dat het tijd en plaats onafhankelijk is en dat het kleine behapbare stappen in het ontwikkelproces mogelijk maakt. Ook ik dacht in het begin: “de non verbale communicatie is juist zo belangrijk” en “via mail is het zo onpersoonlijk”. Maar door mijn ervaring met e-coachtrajecten, heb ik de kracht ervan bemerkt. Dat “beeldbellen” in plaats van face to face sessies anders is dan het e-mailcoachen waar ik het hier over heb, komt goed naar voren in dit artikel in Frankwatching van Alexander Waringa (zie ook www.deskundigonline.nl).

De werkzame elementen van e-(mail)coaching

Het meest in het oog springende positieve element van e-mailcoaching is dat waar en wanneer jij als coachee behoefte hebt aan beschouwen, reflecteren of een vraag stellen, dit ook direct kan. In combinatie met de hoge frequentie van contactmomenten geeft het de mogelijkheid tot het kunnen maken van kleine actiestappen, waarmee de moeilijkheidsgraad afneemt en het aantal succeservaringen toeneemt.

Het a-synchrone aspect maakt dat de we beiden langer kan denken over de reactie en de formulering ervan. Je kan ook tussendoor anderen raadplegen.

Bij e-mailcoaching maken we gebruik van geschreven taal. Het proces van omzetten van gesproken taal naar geschreven taal is uitvoerig onderzocht door de Amerikaanse psycholoog Pennebaker. Het blijkt dat het schrijven over gebeurtenissen bijdraagt aan de cognitieve en emotionele verwerking van deze gebeurtenissen. Het herlezen helpt in het reflectieproces en het achteraf teruglezen werkt uitstekend als terugvalpreventie. Dit mede door de zwart op wit staande feedback en complimenten van de coach.

Er zijn in totaal 15 werkzame elementen van e-mailcoaching gevonden (Waringa en Ribbers 2011). Enkele andere dan bovengenoemde zijn het snel tot de kern komen door sociale anonimiteit en het non stop betrokken zijn bij je eigen coachproces.

Kenmerken van E-coaching

Bij de diverse vormen van e-coaching (denk bijvoorbeeld ook aan video, telefoon of chatcoaching) en face to face coaching is een aantal kenmerken duidelijk anders. De nabijheid, het zichtbaar zijn voor elkaar, de uitingsvorm en de tijd kunnen verschillen: – -* Nabijheid: de coach en cliënt zijn wel of niet in dezelfde ruimte aanwezig;
* Zichtbaarheid: de coach en cliënt kunnen elkaar wel of niet zien;
* Uitingsvorm: de communicatie tussen coach en cliënt verloopt via het gesproken woord of geschreven woord.
* Tijd: de communicatie tussen coach en cliënt vindt, gelijk of ongelijk plaats in tijd.
In onderstaande tabel is dit per wijze van coaching weergegeven:

nabijheidzichtbaarheiduitingsvormtijd
Face to Facejajagesprokensynchroon
Videoneejagesprokensynchroon
Telefoonneeneegesprokensynchroon
Chatneeneegeschrevensynchroon
Emailneeneegeschrevena-synchroon

Tabel naar Ribbers, Waringa 2011
En laat helder zijn dat we de e-mailcoaching in een beveiligde omgeving doen, waar alleen jij en ik toegang toe hebben.

E-mail coaching onpersoonlijk?

Nog even terugkomend op het mogelijk onpersoonlijke karakter van deze wijze van coaching: uit onderzoek over e-coaching, naar de relatie tussen coach en coachee blijkt dat 86% van de online cliënten het contact als persoonlijk en positief hebben ervaren.

Wil je het ook eens proberen? Je bent van harte welkom.