Optimaliseer het resultaat van coaching!


De effectiviteit van coaching.

Een coachtraject kost tijd, energie en geld – een forse investering voor alle betrokkenen!
Hoe zorg je ervoor dat de kans op een effectief traject zo groot mogelijk is?
Er zijn twee elementen die sterk bepalend zijn voor de effectiviteit van coaching:

 • Een goed geformuleerde coachvraag (aanleiding en doelstelling)
 • De positieve keuze voor een coach (vertrouwen (“klik”) en competenties)
De coachvraag

Het goed formuleren van de coachvraag is cruciaal!
In de eerste plaats gaat het vaak om de vraag achter de vraag. Is een loopbaanvraag een loopbaanvraag, of gaat dat over persoonlijke effectiviteit? Gaat een vraag over samenwerking en beïnvloeding over competenties, of bijvoorbeeld over zelfvertrouwen?
Daarbij is het ook van belang om te beoordelen of coaching het aangewezen instrument bij de vraag is – soms is een training (gedrag) of therapie meer gepast.
In de tweede plaats is een heldere coachvraag cruciaal in het vinden van de juiste coach – elke coach heeft zijn of haar specialiteiten. Hoe concreter de vraag, des te bewuster deze keuze gemaakt kan worden.

De keuze voor een coach

Uit onderzoek blijkt dat de weloverwogen keuze voor een specifieke coach sterk bijdraagt aan het succes van het coachtraject. Naast de competenties van de coach en praktische zaken (zoals de locatie), is het vertrouwen van de coachee in de coach essentieel!
Idealiter maakt een coachee daarom altijd eerst kennis met twee coaches, en kiest daarna voor de coach waarin hij of zij het meeste vertrouwen heeft.

Mijn aanbod: Optimaal resultaat van Coaching

Grotere organisaties hebben vaak een ‘vaste’ provider van coaches of een interne Coachpool; kleinere organisaties hebben vaak één of meerdere “coaches van het huis” of zij laten de coachee zelf een coach zoeken.
In beide gevallen kan ik een bijdrage leveren aan de effectiviteit van coaching: Bij meerdere en zeer diverse organisaties vervul ik de rol van “Coachmakelaar”.

Als Coachmakelaar bied ik de volgende diensten:

 • De échte Coachvraag
  Samen met de medewerker diep ik de coachvraag uit. Voor de coachee is het vaak prettig dat hij/zij met een “externe” praat. Zo hoeft de coachee niet bij een collega het achterste van de tong te laten zien en kan de coachee opener zijn over waar hij/zij in de praktijk tegen aan loopt.
  Door de vraag scherp te krijgen, vinden we soms ook andere (meer effectieve) routes dan coaching. Als de vraag daadwerkelijk vraagt om coaching, helpt een scherpe geformuleerde hulpvraag om ook de goede coach te vinden.
 • De zoektocht naar de goede Coach – tenminste twee gekwalificeerde matches!
  Op grond van deze coachvraag kan ik helpen een goede match te maken met geaccrediteerde Coaches. Omdat de ‘klik’ tussen coach en coachee één van de bepalende factoren voor een succesvol traject is, zal ik altijd twee gekwalificeerde Coaches voorstellen waarmee de coachee vrijblijvend kan kennismaken.
 • Professionalisering van Coaching
  Als Coachmakelaar zie ik wat er in uw organisatie gebeurt. Is er een trend in de aard van de Coachvragen? Hoe effectief zijn HR en leidinggevenden in mentorschap en het bieden van ondersteuning? Is de interne coachpool en/of de externe leverancier voldoende toegerust om aan de diversiteit aan vragen te voldoen?
  Als Coachmakelaar heb ik tenminste één keer per jaar een gesprek met HR om de observaties te delen, en te sparren over de ontwikkelbehoefte binnen de organisatie.

Wat breng ik in?

Met mijn historie in de psychotherapie en bijna 25 jaar ervaring als Coach voor werk-gerelateerde vraagstukken, ben ik goed in staat om de vraag achter de vraag te achterhalen en samen met de coachee de daadwerkelijke coachvraag te formuleren.

Vanuit mijn brede betrokkenheid bij de opleiding, accreditatie en inzet van Coaches ken ik voor elke vraag meerdere gekwalificeerde Coaches.

Ik heb gewerkt met en voor grote en kleine organisaties in zeer uiteenlopende sectoren, in profit en not-for-profit. Daarmee herken ik de dynamiek binnen uw organisatie.

HR-medewerkers van organisaties waar ik actief ben als Coachmakelaar schetsen als voordeel van mijn bijdrage dat ik hen werk uit handen neem, dat ze niet zelf in het woud van coaches op zoek hoeven naar die coach die goed aansluit bij de specifieke vraag en dat medewerkers zich gehoord voelen in hun (vaak zeer persoonlijke!) ontwikkelbehoefte.

Meer weten over de Coachmakelaar?