(De coachovereenkomst staat naast de offerte en is strikt tussen coachee en coach).

Het traject bestaat uit x sessies van anderhalf uur, plus x uur e-coaching. Daarnaast zal er x keer een driegesprek plaatsvinden.

De doelen worden in de tweede sessie concreet gemaakt.
Halverwege vindt er een tussenevaluatie plaats.

De coachee, jij dus, stemt in met het volgende

  • Ik ben bereid en geef toestemming om gecoacht te worden;
  • Coaching is niet altijd leuk en comfortabel. Er wordt mij een spiegel voorgehouden. Dat kan confronterend zijn. Ik weet dat en laat mij er niet door stoppen;
  • Ik ben bereid om “niet-te-weten”;
  • Ik ga compleet werk afleveren;
  • Mijn coach coacht. Ik doe het werk;
  • Ik ben gecommitteerd aan mijn resultaten en ik ga ze ook behalen;
  • Mijn coach gaat mij aan mijn woord houden.

Ik als coach beloof mij volledig in te zetten en alles aan te dragen waarvan ik denk dat het op dat moment zinvol is. Wanneer ik het vermoeden hebben van ziekte of anderszins iets wat mijn kunnen te boven gaat verwijs ik naar elders.

Een afspraak verschuiven kan; wel graag minimaal een week van tevoren.
Bij annulering van de sessie minder dan 48 uur van tevoren wordt 50% in rekening gebracht.
Bij afwezigheid zonder bericht wordt de gehele kostprijs doorberekend. 

Op dit traject zijn de voorwaarden, de ethische gedragscode en het klachtenreglement van de NOBCO/EMCC-NL van toepassing.