professioneel

“Volledige aandachtige en professionele betrokkenheid. Voorbij alle werkvormen (die je functioneel en effectief inzet) toon je aandacht, erkenning en oprechte belangstelling op een manier die doorwerkt.”