Aanleidingen tot een coachtraject


Er zijn natuurlijk vele aanleidingen voor coaching – elke coachvraag is uniek!
Over het algemeen herken ik bij mijn coachees drie soorten aanleidingen:

  • “De stap voorwaarts”: U zoekt naar manieren om uw talenten en kwaliteiten nog beter te benutten.
  • “Het schuurt” – U bent nèt niet tevreden over hoe de dingen in uw leven gaan. U voelt onvrede op uw werk, of heeft moeite de balans te bewaken.
  • “Onzekerheid” – U komt in een nieuwe omgeving of nieuwe rol, waarin u ervaart dat er nét andere kwaliteiten bevraagd worden. Of uw bestaande (werk-)omgeving verandert snel – hoe gaat u daarmee om?

Als we de vraag verder verkennen, raken we vaak aan een of meerdere van de volfgende thema’s:

Persoonlijke effectiviteit
Tekst Persoonlijke effectiviteit nader in te vullen, Maximale halen uit …
Mentale weerbaarheid
Wat is mentale weerbaarheid? Mentaal weerbaar zijn? Omgaan met tegenslag. Sterk in je schoenen staan. etc
Balans: werk, privé en ambitie
Balans: werk, privé en ambitie.
Balanceren.
Tekst
Omgaan met stress
Omgaan met stress. Burn-out. voorkomen. eerste signalen.
Authentiek leiderschap
Authentiek leiderschap. Leidinggevenden. Eigen manier invullen. Balans i druk van boven en behoeften van team.
Persoonlijk leiderschap
Tekst Persoonlijk Leiderschap aanvullen invullen zelf verantwoordelijkheid nemen reflecteren
Loopbaancoaching
Loopbaancoaching is een specifiek vak. Loopbaancoaches richten zich op blabla. Niet mijn vak, maar als enzovoorts
Assertiviteit
Tekst Assertiviteit aanvullen invullen zelf verantwoordelijkheid nemen reflecteren
Impact en beïnvloeding
Tekst Impact en beïnvloeding aanvullen invullen zelf verantwoordelijkheid nemen reflecteren

Persoonlijke aanpak

Uiteraard staat uw specifieke vraag centraal. Of u de aanleiding nu zelf positief of negatief ervaart – we richten op ons samen op de vraag wat u zelf kunt doen om verandering teweeg te brengen.

Over het algemeen vinden we samen snel een heldere doelstelling. We stellen dan samen een plan op om deze doelstelling te bereiken.

In een enkel geval lukt het niet direct om de achterliggende vraag concreet te maken: U heeft behoefte aan feedback en begeleiding, maar we kunnen nog niet formuleren waar de vraag ligt. Ik zal nooit een coachtraject starten als we niet samen een helder doel hebben benoemd; als de achterliggende vraag nog niet helder is zijn er twee opties:
1) we besteden als ’tussenfase’ maximaal twee sessies aan het verkennen van de vraag
2) we kiezen voor een andere aanpak: De vlieg op de muur.