Supervisie
Supervisie is een methodisch proces waarin reflecteren of leren reflecteren centraal staat.
Twee belangrijke leidraden tijdens de supervisie zijn:

  • Hoe staat u als persoon in uw werkomgeving? Hoe verbindt u de persoonsgerichte en de vakgerichte dimensie? Hoe ervaart u uw denken, voelen en handelen in uw huidige functie en omgeving?
  • Wat is uw manier van leren? Hoe kunt u uw leervermogen inzetten om bestaande patronen te herkennen en nieuwe vraagstukken steeds effectiever aan te pakken?

Bij de start kijken we welke vragen er voor u spelen en spreken we af hoeveel supervisie-sessies daarbij passen. Gedurende het traject brengt u situaties uit uw werkomgeving in, waarbij u gaat (leren) reflecteren op uw eigen werkstijl en alternatieven gaat onderzoeken.

Reflectieverslagen schrijven is een vast en belangrijk onderdeel van het traject.