Begeleide intervisie
Begeleide intervisie is geschikt voor:

  • een startende intervisiegroep die vanaf het begin kwalitatieve goede intervisiebijeenkomsten wil hebben. De begeleiding is er op gericht dat de groep na verloop van tijd zelfstandig verder gaat;
  • een tijdelijke groep zo snel mogelijk effectieve intervisie-bijeenkomsten wil hebben;
  • een bestaande groep die al enige tijd bijeenkomt, waarbij de deelnemers de behoefte hebben meer rendement uit de bijeenkomsten te halen.

Tijdens de bijeenkomst komt casuïstiek van een of meerdere deelnemers (“intervisanten”) aan de orde. We bespreken deze praktijksituaties aan de hand van een passende intervisiemethode. Het samen leren staat centraal: zowel de inbrenger van de casus als de overige deelnemers leren.

In het leerproces komt zowel de inhoud als het proces (reflecteren, feedback, elkaar versterken) aan de orde.

Het schrijven van een reflectieverslag hoort bij het ontwikkelproces.

Meer informatie vindt u in mijn artikel over begeleide intervisie