Supervisie / Intervisie
Wilt u graag supervisie volgen of zoekt u iemand om uw intervisie-groep te begeleiden?

Ook dan bent u bij mij aan het goede adres! Ik heb een (post HBO-)supervisie opleiding gevolgd aan Windesheim. Het geven van begeleide intervisie heb ik me eigen gemaakt door het volgen van trainingsdagen en workshops op dit vlak. In beide heb ik inmiddels veel ervaring.

Supervisie wordt veelal ingezet bij mensgerichte beroepen zoals in de zorg en in het onderwijs. Reflectie (of in sommige situaties: leren reflecteren) staat in de supervisie centraal. U brengt daarvoor situaties uit uw werkomgeving in. We gaan op zoek naar vaste patronen en verkennen dieperliggende motieven en overtuigingen. Doel daarbij is uw functioneren als professional te versterken door het denken, voelen en handelen adequaat op elkaar af te stemmen.
Supervisie leidt over het algemeen tot een groter zelfinzicht. Er is een toename van de persoonlijke effectiviteit en de betrokkenheid bij de organisatie groeit. (>> lees meer )

Begeleide intervisie vindt plaats in een kleine groep van mensen (4-6 personen). Vaak hebben deelnemers soortgelijke functies (soms uit dezelfde, soms uit verschillende organisaties). In een veilige omgeving staan we stil bij gebeurtenissen op uw werk waardoor u geraakt werd of waar u vragen bij hebt. Het meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen. Om zo via het eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin voortaan te handelen. De eigen deskundigheid wordt benut en verder ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.
De persoon achter de functionaris staat centraal. (>> lees meer)

In beide trajecten is het schrijven van een reflectieverslag een vast onderdeel.