Leidraad

Als leidraad in mijn werk en in mijn eigen leven (volgens het principe ‘walk the way you talk’) heb ik de begrippen balanceren, flexibiliteit en authenticiteit. Het leven verandert immers voortdurend, er worden steeds andere kwaliteiten gevraagd. Dat betekent telkens weer balanceren, opnieuw een evenwicht vinden waarbij flexibel opstellen onontbeerlijk is. Ik vind het mooi als mensen daarbij een eigen authentieke vorm kiezen en niet “automatisch” doen wat een ander doet of wat de omgeving vraagt.

Daarnaast werk ik in mijn coachtrajecten graag doelgericht, vanuit analyse gecombineerd met intuïtie, en richt ik mij er op ook te horen wat niet gezegd wordt. Ik kies er voor cliënten te begeleiden naar eigen keuzes en eigen oplossingen in plaats van oplossingen aan te dragen.

Voor mij zijn belangrijke elementen in dit alles: volledige aandacht, transparantie, humor en respect.