Persoonlijke effectiviteit

Centraal in dit traject staat de specifieke vraag om uw persoonlijke effectiviteit te vergroten.

We zullen deze vraag van alle kanten belichten. En op zoek gaan naar wat kan helpen om vanuit kracht te handelen, zekerheid te voelen en uit te stralen, efficiënt met uw tijd om te gaan of effectief te communiceren. Tijdens het coachtraject zult u uw eigen valkuilen goed bewust worden, met als doel ervan te leren plus er zo goed mogelijk mee om te gaan. Een deel van de oplossing ligt in ontplooiing van uw reeds aanwezige talenten.

Thema’s die geregeld aan bod komen zijn: verantwoordelijkheid dragen, bewust keuzes maken en het naleven van de waarden die belangrijk zijn in uw leven. Ook acceptatie kan een onderdeel vormen.