Sterk in je schoenen staan


Werken aan mentaal weerbaar zijn; u hebt een leuke werkplek, het gaat best goed, alleen…

  • die ene collega met die grote mond overbluft u telkens; of
  • als een klein ding mislukt of niet op tijd af is, voelt het voor u als een complete mislukking; of
  • als er veel op u afkomt, lukt het niet om goed uit de verf te komen; of
  • eigenlijk hebt u altijd al moeite gehad om u staande te houden in het gezelschap van mensen die nadrukkelijk aanwezig zijn.

Dan is het zinvol om de mentale weerbaarheid te vergroten.
We onderzoeken wanneer het wel lukt om stevig en volledig aanwezig te zijn, waar het moeilijker is en wat daarin aangrijpingspunten zijn om het de volgende keer anders te doen. Bij het werken aan mentaal weerbaar zijn, zullen heldere communicatie, uw uitstraling (lichaamstaal) en effectief gedrag essentiële componenten zijn.
Ademhalings- en ontspanningsoefeningen komen wellicht aan bod.