Mentaal weerbaar zijn
U hebt een leuke werkplek, het gaat best goed, alleen…

  • die ene collega met die grote mond overbluft u telkens; of
  • als een klein ding mislukt of niet op tijd af is, voelt het voor u als een complete mislukking; of
  • als er veel op u afkomt, lukt het niet om goed uit de verf te komen; of
  • eigenlijk hebt u altijd al moeite gehad om u staande te houden in het gezelschap van mensen die nadrukkelijk aanwezig zijn .

Dan is het zinvol om de mentale weerbaarheid te vergroten.
We onderzoeken wanneer het wel lukt om stevig en volledig aanwezig te zijn, waar het moeilijker is en wat aangrijpingspunten zijn om het de volgende keer wel te zijn. Uw eigen uitstraling, heldere communicatie en effectief gedrag zijn essentiële componenten.
Ademhalings- en ontspanningsoefeningen komen wellicht aan bod.