Aanleidingen om een coach op te zoeken


Er zijn verschillende aanleidingen voor coaching .
Het kan zijn dat u een stap voorwaarts wil maken – u zoekt naar manieren om uw talenten en kwaliteiten nog beter te benutten.
Vaak ook zie ik dat professionals in een nieuwe omgeving komen en ervaren dat er nét andere kwaliteiten bevraagd worden. Soms is de positionering in de nieuwe omgeving een issue.
Coachvragen komen regelmatig óók voort uit een lichte onvrede: u bent net niet tevreden over hoe de dingen in uw leven gaan.

Hoewel de aanleidingen voor coaching soms positief en soms negatief worden ervaren, zijn de thema’s die ik in mijn praktijk tegenkom vaak vergelijkbaar. De meest voorkomende thema’s zijn:
Persoonlijk effectief zijn
Mentaal weerbaar zijn
Balanceren werk-privé-ambitie
Gezond omgaan met stress
Authentiek leiderschap

Over het algemeen vinden we samen snel een heldere doelstelling. In een enkel geval is de vraag niet concreet: U heeft behoefte aan feedback en begeleiding, maar kan niet direct formuleren waar de vraag ligt. Juist voor deze situatie heb ik een speciaal aanbod: De vlieg op de muur.