Hoe ziet een coachtraject eruit

Eerste gesprek
We beginnen met een uitgebreid kennismakingsgesprek. Hierin staat uw (ontwikkel-)vraag centraal en komen de belangrijkste aspecten uit uw levensverhaal naar voren. Natuurlijk zal ik ook mijzelf voorstellen en uitleg geven over mijn rol en over het traject. Belangrijk in dit gesprek is om vast te stellen of het klikt tussen ons. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat dit een belangrijk aspect is voor het slagen van een coachtraject!
Aan het eind van dit gesprek schets ik een voorstel voor de duur en intensiteit van het traject. Daarmee heeft u ook een indicatie voor de investering in tijd en kosten.
Wanneer dat zinvol is (reisafstand, verblijf in het buitenland), kunnen we besluiten een deel van het traject via online-contact te laten verlopen.

Afspraken
Wij maken samen afspraken over het traject en leggen deze vast in een coachovereenkomst. Deze overeenkomst is persoonlijk, en staat los van de offerte die naar u of naar uw werkgever gaat.
Eén van de pijlers van deze overeenkomst is dat van u een actieve houding wordt verwacht. Het schrijven van reflectieverslagen en het experimenteren met nieuw gedrag maken deel uit van het geheel.

Traject
Vervolgens gaan we samen in een resultaatgericht traject aan de slag met uw doelen. Afhankelijk van de doelstellingen en uw voorkeur zet ik verschillende methodieken in. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld Voice Dialogue, NLP, imaginatie- en bewustwordingsoefeningen, RET, de Roos van Leary, TA (Transactionele Analyse) en kernkwadranten.
Ook lichaamstaal zal een rol spelen in het proces. Lichaamstaal helpt om stil te staan bij gedrag, gevoelens en gedachten en om van daar uit in beweging te komen.
Wanneer uw werkgever de opdrachtgever is van het traject, zal in veel gevallen minstens één driegesprek (gecoachte-leidinggevende-coach) plaatsvinden. Uiteraard maken wij hierover vooraf afspraken.

Evaluaties
Halverwege het traject én aan het eind staan we stil om terug te blikken – en zo nodig de doelen bij te stellen- en vooruit te kijken.