Het Coronavirus: omgaan met veranderende omstandigheden.

Reflectie en weerbaarheid: (E-)Coaching in tijden van onzekerheid.

Het Coronavirus houdt ons allen bezig – privé én in het werk. Ook op LinkedIn zie ik veel berichten; soms praktisch, soms bespiegelend en gelukkig af en toe ook humoristisch.
Een belangrijke trend is het gebruik van digitale hulpmiddelen, van thuiswerken tot thuisonderwijs. Daarnaast brengt drastische verandering ook onzekerheid en nieuwe uitdagingen met zich mee.

Uitspraken over (weerbaarheid tegen) het virus laat ik uiteraard graag aan de deskundigen. Als coach deel ik graag mijn overwegingen – over de weerbaarheid tegen onzekerheid en verandering, én over de digitalisering van coaching.

Daarnaast nodig ik u uit om (met een aantrekkelijke korting) kennis te maken met E-Coaching.

Bijzondere tijden – aandacht voor reflectie?!?

In al die berichten die ik lees, zeker ook op LinkedIn, bespeur ik een paradox.
Enerzijds zie ik veel berichten die duiden op “de schouders er onder”, “samen staan we sterk” en “we geven niet op”. Dat snap ik: in tijden van crisis zijn saamhorigheidsgevoel en “iets doen” belangrijke ingrediënten.

Anderzijds proef ik onzekerheid, scepsis en onmacht. Gezien de omstandigheden is dat natuurlijk niet vreemd; we worden overvallen door een nieuwe werkelijkheid. Dit maakt de spiegel hoe we omgaan met verandering opeens heel concreet:

  • Kan ik “loslaten”? Kan ik mijn energie richten op zaken waar ik wél invloed op heb?
  • Kan ik voor mijzelf opkomen? Kan ik (bijvoorbeeld als ‘gedwongen’ thuiswerker) mijn tijd, mijn plek en mijn aandacht voldoende zelf bepalen?
  • Kan ik mijn doelstellingen en prioriteiten aanpassen aan de veranderende omgeving? Vind ik het prettig om te improviseren, of mis ik de mij bekende structuur?

De één voelt in deze bijzondere tijd juist even géén tijd om bij dergelijke vragen stil te staan – de plicht roept. De ander heeft nu juist iets meer tijd. In beide situaties kan het goed zijn om even stil te staan en te reflecteren.
Dat kán je zelf doen; zie bijvoorbeeld dit artikel op NRC.nl of dit artikel in Trouw.
Het is het vak van de coach om je waar gewenst bij deze reflectie te ondersteunen.

Kan Coaching langs digitale kanalen?

Natuurlijk; binnen een bestaande coachrelatie is het goed mogelijk om één of meerdere sessies met behulp van bijvoorbeeld Skype of Zoom “op afstand” te realiseren.

Tegelijkertijd is dit écht iets anders dan wat we in de praktijk duiden als “E-Coaching” (ook wel aangeduid als “Blended Coaching” of “het Nieuwe Coachen”). E-Coaching is een vak op zich: het vergt een andere methodiek dan een ‘klassiek’ coachtraject!
In een eerder artikel beschrijf ik de kenmerken van deze methode.
En in dit artikel in Frankwatching van Alexander Waringa (zie ook www.deskundigonline.nl) komt het verschil naar voren tussen een videogesprek (in plaats van face to face) en methodisch e-coachen.

Het Nederlandse bedrijf eCoachPro is koploper in deze methodiek. De aanpak van eCoachPro is wetenschappelijk onderbouwd. eCoachPro is onderdeel van de top 10 van Leadership Development Training/Coaching Companies in Europa 2019.
Als Coach heb ik de Masterclass bij eCoachPro gedaan, heb ik ervaring in e-Coaching en mag ik mij “Certified e-coach” noemen.

Daarnaast adviseer ik -ook in deze tijd- organisaties hoe de verschillende vormen van coaching optimaal ingezet kunnen worden, zowel voor individuele coachvragen als binnen programma’s.

Win-win

Heb je een concrete coachvraag op korte termijn? Wil je juist nu werken aan je persoonlijke ontwikkeling? Vind je het een leuke uitdaging om dit via e-coaching te doen? Van harte welkom!

En omdat ook ik uit ga van ‘samen staan we sterk’ bied ik – in ieder geval tot 1 mei a.s.- mijn e-coachtrajecten aan met € 250 euro korting per traject.

Voor meer informatie:
Lidwien Kamp, Coach Utrecht